top of page

ES-KLOK

Onze nieuwste klok!

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het carillon heeft de Stichting Carillon Woerden in 2014 het initiatief genomen om het carillon uit te breiden met een Es-Klok en is daarvoor een geldinzamelingsactie gestart. Er is voldoende geld ingezameld om de Es-klok te kunnen laten gieten en deze te laten installeren in de Petrustoren. De klokkentoren en het stokkenklavier waren al voorbereid op een extra klok. Door de toevoeging van een Es-klok op het klavier is het te spelen repertoire aanzienlijk uitgebreid. Dat geldt niet alleen voor klassieke muziek, maar ook voor bijvoorbeeld popmuziek en jazz. Al of niet in samenspel met andere instrumenten. 

De Es-klok maakt het carillon - in vaktermen - ook "zwaarder", met een groter bereik. Het carillon zal daardoor nog prominenter over de binnenstad van Woerden gaan klinken om zo bij te dragen aan de sfeer in het stadshart. De Es-klok is in 2015 door de Stichting Carillon Woerden geschonken aan de Gemeente Woerden, die eigenaar is van het carillon en de Petrustoren, en komt daarmee ter beschikking van de Woerdense samenleving.

cw es foto jaarplan.jpg
bottom of page