top of page

Helaas stoppen onze bespelingen van het carillon

Zoals in de Nieuwsbrief van december vorig jaar is uiteengezet verliep onze 10-jarige

overeenkomst met de Gemeente Woerden op 31 december 2022. Wij hebben de afgelopen

2 jaar intensief met de gemeente gesproken over de invulling van haar ambities rond het

carillon en de organisatie van de bespelingen voor de komende 5 jaar. De ambities van de

gemeente en de Stichting Carillon Woerden komen overeen, maar de gemeente bleek niet

bereid om voor de financiering daarvan een passend voorstel te doen. Het gevolg is dat de

Stichting Carillon Woerden geen bespelingen meer zal kunnen organiseren. Ook zal het

educatieproject voor leerlingen van basisscholen niet meer uitgevoerd kunnen worden. De

vrijwilligers van de stichting waren, net als de afgelopen 10 jaar, graag bereid zich de

komende jaren in te zetten voor het carillon en betreuren zeer dat dat niet mogelijk is

gebleken. Zij zijn bedroefd.

De afgelopen 10 jaar hebben de vrijwilligers van de Stichting Carillon Woerden de

bespelingen op het carillon in de Petrustoren georganiseerd en voor de financiering

gezorgd. De Petrustoren en het carillon zijn eigendom van de gemeente Woerden. Met de

gemeente was daartoe een gebruiksovereenkomst gesloten met een looptijd tot eind 2022.

De afgelopen 10 jaar hebben wij jaarlijks ca. 52 bespelingen door de beiaardier kunnen laten

uitvoeren en heeft het kwartier- en uurspel elke dag bij het seizoen passende melodieën ten

gehore gebracht. Ook hebben wij jaarlijkse festiviteiten in de stad met carillonspel begeleid

en evenementen georganiseerd. Wij roepen carillonfestivals op het Kerkplein in herinnering,

kerstconcerten met beeld en geluid, samenspel met diverse muzikanten in de toren en op

de torentrans en deelname aan diverse concerten met koren en muziekgezelschappen. In

2016 wonnen wij The Game met het project Carillon & DJ en dat leidde tot een innovatief

concert op het Kerkplein. Hiermee werd ook de basis gelegd voor Clockhouse, een geweldig

feest op 10 september jl. ter gelegenheid van 650 jaar Woerden. En niet te vergeten, de

stichting heeft in 2014 veel geld ingezameld en daarmee de uitbreiding van het carillon met

een nieuwe ES-klok mogelijk gemaakt. De Es-Klok is in 2015 aan het carillon toegevoegd en

geschonken aan de gemeente.

Wij danken onze sponsoren, business vrienden en donateurs van harte voor hun support en

steun de afgelopen 10 jaar. Ook onze vrijwilligers en de beiaardiers danken wij voor hun

toewijding en mateloze inzet. Alle betrokkenen hebben op een fantastische wijze

bijgedragen aan de organisatie van bespelingen en festiviteiten en daarmee aan de sfeer in

de stad. Wij gaan dit allemaal missen.

Het is nu aan de gemeente om de taken en ambities waar te maken. Zij is nu

verantwoordelijk voor de bespelingen en de organisatie hiervan, zodat het cultureel erfgoed

in stand gehouden wordt.

Namens het bestuur,

Henk Buter, voorzitter

Reageren op deze nieuwsbrief? Stuur uw bericht via info@carillonwoerden.nl .


23 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Vanaf nu staat het jaaroverzicht 2022 online. Hierin kunt u nalezen wat de belangrijkste gebeurtenissen zijn geweest waar het carillon Woerden bij betrokken is geweest. Natuurlijk was er in maart een

bottom of page